Bestuurdersmail: het laatste UNIZO nieuws

Danny's gedacht

Mei 2021

Beste bestuurder,

De voorbije week leek het even alsof Corona niet bestond.  Dat was niet zozeer omdat de terrassen bijna open mogen, maar omdat de week in het teken stond van het loonoverleg.  Wat heeft dat met Corona te maken, zal u zeggen?  Wel, niets.  Dat is het hem naast.  De afgelopen week was cruciaal in het vastleggen van de maximale marge waarmee de lonen boven de inflatie mogen stijgen.  En daardoor leek het wel business as usual.  Het drama begon met het definitief mislukken van het overleg tussen de sociale partners, waarna de regering de onderhandelingen overnam.  Die bleken weliswaar even moeilijk te zijn als tussen de sociale partners, maar leidden wel tot een resultaat.  U kent het ondertussen: de lonen mogen maximum met 0,4% stijgen boven de index en in bedrijven die goede resultaten boekten in 2020 mag uitzonderlijk een coronapremie van maximaal 500 euro toegekend worden.  In alle onderhandelingsactie van de voorbije week leek het dus even dat er geen Corona was.

En als ik nu eens een weekje vooruit kijk?  Dan gaat het wel weer over Corona, maar in een meer positieve manier.  Dinsdag is er opnieuw een overlegcomité en we verwachten dat daar eindelijk groen licht gegeven gaat worden om restaurants, fitnes, cultuur, events en andere activiteiten die nog altijd stil liggen op te mogen starten.  Niet allemaal ineens en volledig, maar wel met een lange termijn perspectief.  Samen met de stijgende vaccinatiecijfers en de dalende besmettingscijfers, doet het ons echt dromen van een wereld zonder Corona.

Het doet ons ook dromen over de eigen UNIZO-werking.  Nu al een jaar moet u verdomd creatief zijn wanneer u activiteiten met de LOV wil organiseren.  Nog even geduld, want het zal bijna weer “normaal” kunnen.  Eerst in openlucht, en met nog lastige beperkingen.  Maar gaandeweg weer helemaal zoals vroeger.  En ik durf u te zeggen dat deze keer de dromen geen bedrog zijn.

Danny

April 2021

Maartse buien, aprilse grillen.  We hebben het deze week weer aan den lijve mogen ervaren.  En toen er sneeuw uit de lucht viel op het moment dat je net de eerste lentezon geproefd hebt, dan is dat even balen.  Laat ons zeggen dat het met deze derde lockdown niet anders is.  Op het ogenblik dat er licht aan het einde van de tunnel begint te schijnen én dat de vaccinatiecampagne eindelijk serieus op gang begint te komen, dan moet weer alles dicht: scholen, contactberoepen, winkels.  Voor de winkels is er een bijzonder regime uitgewerkt: in plaats van te sluiten, mag er op afspraak gewerkt worden.  Dat is een goede zaak: we bepleitten het al tijdens de eerste en de tweede lockdown, om op zijn minst op afspraak te kunnen werken.  In de derde lockdown is het dus wel gelukt.  Maar het dreigt voor velen plots een vergiftigd geschenk te worden.  De federale regering gaat er immers vanuit dat werken op afspraak even goed is als open zijn.  Dat blijkt dus voor de meeste ondernemers in de verste verte niet waar te zijn, zelfs ondanks – het dient gezegd – de zeer soepele manier waarop het werken op afspraak georganiseerd mag worden.  Deze week kwam er dan een onvervalst stukje Belgisch surrealisme bij: de federale regering stelt immers dat je alleen de volledige steun van het dubbele overbruggingsrecht mag genieten, wanneer je volledig gesloten bent (en dus niet op afspraak werkt).  De Vlaamse regering daarentegen geeft aanzienlijke steun via het Vlaams beschermingsmechanisme, op voorwaarde dat je net níet sluit (en dus minstens deeltijds op afspraak werkt).  UNIZO heeft deze weken daarom een eenvoudige oplossing bepleit: sta het dubbel overbruggingsrecht toe vanaf je 70% of meer omzetverlies lijdt.  Zo wordt het Vlaamse en het federale beleid op elkaar afgestemd.  Ook de regeringen zijn dezer dagen in Paaspauze.  We zullen dus nog geduld moeten hebben om te weten of onze oplossing wordt opgenomen.  We zullen het niet nalaten ze fors te bepleiten.

Aan de vragen die we krijgen, merken we wel dat vele ondernemers niet volledig klaar zien in welke ondersteuning er is.  Een belangrijke taak dus voor UNIZO om dit heel duidelijk uit te leggen.  We zorgen er snel voor dat alles nog eens goed op een rijtje wordt gezet.

Danny

Maart 2021

Vorige donderdag reikten Markant en UNIZO samen de Womed-awards uit.  Dit zijn onderscheidingen voor de beste vrouwelijke ondernemer van het afgelopen jaar en voor de grootste belofte.  Zoals dat dezer dagen gaat was er voorzien in een digitaal event.  Maar Markant had haar uiterste best gedaan om er zoveel mogelijk van een live show in te steken.  De tweemaal vijf genomineerde dames voor de twee prijzen waren in een grote corona-proof zaal aanwezig.  De belofte van het jaar werd Marie Van den Broeck.  De Womed-award zelf ging naar Femke van 3Motion.  Mogelijk zag u dit al via de media passeren.  Uiteraard van harte proficiat aan deze twee straffe madammen, maar daar wou ik het nu niet over hebben. 

Na de uitreiking bleven we nog wat napraten met de genomineerde ondernemers.  Uiteraard allemaal corona-proof, geen gezever! 

Ik hoorde de verhalen van de verschillende bedrijven.  Hoe de ene de crisis doorkwam en wat de andere deed.  Hoe iemand met een uitgebouwd e-commerce-aanbod haar zaak zag boomen, terwijl andere er de eerste stapjes in zetten.  Of hoe sommige bedrijven amper geraakt werden, terwijl andere voor het eerst zwarte sneeuw zagen. 

Beste bestuurders, wat heb ik genoten van dit moment.  Een gewone babbel met ondernemers, die ik in een gewoon jaar zo vaak kan doen (en waar ik altijd zoveel uit opsteek). 

Waarom vertel ik dit allemaal?  Wel, omdat dat het fundament is van onze LOV-werking.  Ondernemers die samen actie ondernemen, maar die tegelijkertijd zoveel aan elkaar hebben.  Ik weet het, het is moeilijk om dit in corona-tijden te blijven volhouden.  Maar de beloning is des te groter wanneer we er toch in slagen ondernemers samen te blijven brengen.  Vandaag nog digitaal, maar het uur van de bevrijding komt in zicht.  Ik wens het ons allemaal snel toe.

Danny

Februari 2021

Beste bestuurder,

Wat een symbolische dag om vandaag onze bestuurdersmail aan u te mogen sturen!  Op de dag dat de kappers alvast voor de eerste keer sinds 1 november de deuren weer mogen openen.  Ik hoop dat u uw reservatie al beet hebt.  Voor de andere contactberoepen, zoals schoonheidszorg, pedicure, manicure, zonnebanken, tattoo, shiatsu, … is het nog even wachten tot 1 maart.  Het geeft allemaal wat een dubbel gevoel.  We zijn blij dat er weer ondernemers aan het werk kunnen – en veilig!  Maar het maakt het des te moeilijker voor al diegenen die nog op hun tandvlees zitten. 

Misschien is dit wel de perfecte samenvatting van een dikke maand 2021: we balanceren tussen hoop en wanhoop.  Hoop op beterschap, vrijheid, relance; wanhoop omdat het toch nog te lang duurt.  UNIZO speelt op beiden in.  We eisen verderzetting van noodzakelijke steunmaatregelen voor wie dat nodig heeft. Voor de relance zijn er zelfs nieuwe nodig om bedrijven die lang stil lagen, de kans te geven een doorstart te maken.  We wijzen ook de banken op de verantwoordelijkheid die ze volgens ons te weinig nemen.  We werken mee aan de relancestrategie van zowel de Vlaamse, de Brusselse als de federale regering.  En met de sociale partners proberen we alsnog tot een stabiel loonakkoord te komen.  De besmettingen zijn weer aan het dalen en de vaccinaties komen dichterbij.  Daarnaast volgen we de evolutie van de besmettingen op (ze dalen!) zodat er op tijd begonnen kan worden om verantwoord weer ruimte te geven aan bedrijven en samenleving.

Relance is trouwens geen verhaal dat alleen in Brussel verteld moet worden.  Weet u dat ook gemeenten een belangrijke rol in het relancebeleid kunnen spelen.  Wanneer België een relanceplan indient bij Europa dat stoelt op digitalisering, klimaatinvesteringen, productiviteit, mobiliteit en samenleving, dan zou toch elke burgemeester in dit land zich aangesproken moeten voelen?  Elke gemeente kan zelf een relancebeleid voeren.  We zullen onze LOV’s daarom ondersteunen om deze voorstellen ook aan de gemeentebesturen over te maken;  veel succes!

Danny

 

Januari 2021

Beste Bestuurders,

Mijn beste wensen voor 2021, een goede gezondheid en de vrijheid om terug ongeremd te ondernemen!

En daarmee zitten we aan de rode draad doorheen 2020, namelijk Corona. De impact van het virus was voor elk van jullie een harde noot om kraken, met verhalen over remmen, onmacht en veel frustraties.

En uiteraard vertaalde Corona zich ook als rem op onze afdelingswerking. Het deed ons pijn om toffe commerciële acties stop te zetten, om prachtige tradities te onderbreken en mekaar tout court te moeten missen.

Maar het bloed stroomt echter waar het niet gaan kan. Schuchtere digitale stappen maakten plaats voor gestructureerde Zoom & Teams meetings. Via sociale media informeerden jullie de leden en werden ondersteunende filmpjes gemaakt. Websites werden gebouwd en nieuwsbrieven werden verstuurd. Vele traditionele eindejaaracties kregen een corona-proof jas en gaven zo nog wat glans aan de eindejaarperiode. We leerden zelfs digitaal aperitieven.

Het was een demonstratie van veerkracht. Proficiat daarvoor.

We gaan 2021 in met veel vraagtekens maar ook met hoop. Terwijl ik dit neerpen horen we positief nieuws over de vaccinatiecampagne.

Wellicht kunnen we binnenkort mits wat aanpassingen heel wat van onze activiteiten hervatten. En dit voorjaar is ook het moment om de relance ook lokaal mee helpen vorm te geven. We bundelden in deze bestuurdersmail alvast wat interessante voorbeelden en  geslaagde acties ter inspiratie van jullie bestuursvergaderingen.

We staan klaar om jullie hierin te ondersteunen.

Veel succes!

Peter

December 2020

Toen ik in het begin van het jaar in vele lokale ondernemersverenigingen op de traditionele nieuwjaarsrecepties kwam, kwam ik met een bijzonder optimistische boodschap.  We stonden, zei ik toen, aan het begin van de roaring twenties, een periode van economische voorspoed.  Wisten we toen veel van wat ons dit jaar te wachten stond.

Het jaar komt op zijn einde, maar de miserie is nog niet achter de rug.  Nog steeds kan u niet op een normale manier bijeenkomen of activiteiten organiseren.  Nochtans is daar veel nood aan.  Vele ondernemers zitten met zware economische en financiële problemen.  Sommigen zien de bomen niet meer door het bos van welke steunmaatregelen waar kunnen gebruikt worden.  Er heerst nog veel onzekerheid over wanneer we opnieuw op een gewone manier zullen kunnen werken, als dat al ooit het geval zal zijn.  Ondernemers hebben elkaar meer dan ooit nodig en hebben UNIZO meer dan ooit nodig.

In deze periode leggen we nu meestal de puzzel op welke nieuwjaarsrecepties wie aanwezig kan zijn.  We vinden het altijd belangrijk om bij het begin van het nieuwe jaar zoveel mogelijk ondernemers en LOV’s over het ganse land te ontmoeten.  Maar dit jaar blijft het rustig.  Laat ons daar iets aan doen.  Het is juist dat het niet hetzelfde is wanneer we elkaar niet in levende lijve kunnen ontmoeten.  Maar helemaal niets doen is nog erger.  Ik hoop dan ook dat jullie de goesting vinden om bij het begin van het jaar opnieuw zoveel mogelijk ondernemers proberen samen te krijgen op virtuele manier.  Laat ons elkaar ontmoeten en elkaar niet loslaten.  Nu zeker niet, nu nog zovelen het nodig hebben.  en daarmee bereiden we ons voor op de echte heropening waarop alles weer wel echt mag gebeuren.

Dat wens ik u in de laatste weken van rampjaar 2020 alvast toe!

Danny

November 2020

Beste bestuurder,

We waren nog maar net opnieuw gewoon aan het raken om zaken fysiek te organiseren, of het is al weer voorbij.  Ondanks het straffe voornemen dat een nieuwe lockdown ons niet meer mocht overkomen, is het toch een feit.  Maar de ene lockdown is de andere niet.  Ondertussen hebben we met zijn allen ervaring opgedaan en geleerd. 

De overheid heeft geleerd: er mag meer open blijven dan zes maanden geleden, er mag op afhaling verkocht worden en men probeert oneerlijke concurrentie tegen te gaan (wat niet eenvoudig is).  Ondernemers hebben evenmin stilgezeten: meer dan de helft heeft een nieuw online verkoopskanaal geopend, en de werkzaamheden worden corona-proof georganiseerd.  Ook UNIZO heeft geleerd.  We staan meer dan ooit klaar om alle ondernemers bij te staan met raad en daad, en dit nanoseconden nadat in Brussel beslissingen zijn gevallen.  We proberen er als UNIZO niet alleen meer dan ooit te zijn voor onze ondernemers met informatie en steunmaatregelen, maar we willen ook onze roeping waarmaken om ondernemers te blijven samenbrengen, zelfs wanneer dit fysiek niet kan.  ik dank daarom alle bestuursleden van UNIZO-LOV’s die onvermoeibare hun lokale werking blijven verderzetten.  In tijden waarin ondernemers het soms allemaal niet meer weten, is het zo belangrijk dat jullie daar ervaringen over kunnen blijven uitwisselen.  En we proberen jullie alvast ook inhoud mee te geven.  En deze maand ligt de insteek voor de hand: december wordt ondanks alles de maand van het winkelhieren!  Een jaar nadat het winkelhieren tot Woord van het Jaar verkozen werd, is het meer dan ooit alive and kicking.  Meer dan ooit zijn de klanten zich ervan bewust dat een levendig handelscentrum en gezonde bedrijven niet vanzelfsprekend zijn.  meer dan ooit is er dus een voedingsbodem om te winkelhieren.  En dat gaan we met zijn allen ook doen.

Veel succes!

Danny

Oktober 2020

Beste bestuurder,

Zelden ben ik meer fier op UNIZO geweest als afgelopen weekend.  Een half jaar geleden vroegen we ons (slechts enkele seconden) af of het Weekend van de Klant in dit Coronajaar wel door kon gaan.  Snel waren we ervan overtuigd dat het meer dan ooit nodig was om onze trouwe klanten te bedanken.  En het werd snel duidelijk dat jullie dit ook vonden.  2020 werd zowaar een recordjaar: meer dan 14.000 ondernemers hebben officieel deelgenomen, een slordige 1000 méér dan vorig jaar.  En ondanks alle nodige voorzorgsmaatregelen leefde het Weekend van de Klant in gans het land.  En als klap op de vuurpijl bleken ook de klanten goed op te dagen.  Ik wil jullie hiervoor van harte danken.  Het Weekend van de Klant is bij uitstek een event dat alleen succesvol kan zijn voor de enorme inzet van honderden bestuurders over het ganse land.  En het heeft geloond.

De neuzen kunnen nu richting Dag van de Ondernemer gezet worden.  In deze nieuwsbrief lees je er alles over.  Ook hier weer geen seconde aarzeling dat we dit event moeten laten doorgaan.  Als 2020 nog voor iets anders bekend zal worden dan voor Covid-19 dan is het wel voor het ondernemerschap.  Nooit zijn ondernemers creatiever geweest dan dit jaar.  Toen de lockdown alles plat legde, zagen we velen digitale activiteit ontwikkelen.  Op enkele weken tijd is er meer digitalisering gerealiseerd dan de afgelopen jaren samengeteld.  Verschillende ondernemers hebben zichzelf heruitgevonden om hun normale tanende business te compenseren.  En opmerkelijk: het aantal startende ondernemers is nauwelijks of niet teruggevallen.  Nu de Ronde van Vlaanderen dit najaar gereden wordt, kunnen we met recht en reden zeggen: Vlaamse ondernemers zijn echte Flandriens.  Dat wordt dan ook het thema voor onze Dag van de Ondernemer.

Ondertussen volgen wij nauwgezet de opstart van de nieuwe federale regering op en de uitrol van de relanceplannen in Vlaanderen en Brussel.  Het beloofd een boeiend najaar te worden.

Danny

PS: vergeet zeker ons inspiratie-webinar niet op 14 oktober!

September 2020

Binnen twee weken schieten we officieel het UNIZO-werkjaar op gang met ons traditioneel start-event.  Het is te zeggen: we schieten het werkjaar op gang zonder ons traditioneel start-event.  Al zolang we het ons kunnen herinneren verzamelt UNIZO in september de fine fleur van de Belgische politiek, middenveld en administratie om onze boodschap over te brengen...

...Voor de eerste keer sinds mensenheugenis zal dit dit jaar niet gebeuren.  Toch niet fysiek, zelfs niet digitaal.  Gaan we het jaar dan niet op gang schieten?  Toch wel, maar dat zien jullie nog wel.  Waarom vertel ik dit?  Omdat dit voor ons nog een uitzondering zou moeten zijn.  Na zes maanden corona-miserie willen we stilaan weer buiten komen.  Letterlijk zelfs.  Een event voor 400 mensen met receptie, dat kan jammer genoeg nog niet.  Maar een raad van bestuur met 30 aanwezigen, een ontbijt met 15 of een elke ander initiatief met een aanvaardbaar aantal mensen kan eigenlijk perfect.  Uiteraard met de nodige voorzorgen en met respect voor de regels van sociale afstand, handhygiëne, mondmaskers, you name it.  maar het kan!  

Dat is ook de boodschap van UNIZO aan de Nationale Veiligheidsraad.  Laat ons ons niet langer opsluiten.  Laat alles wat veilig kan georganiseerd worden, ook effectief georganiseerd worden.  En zo zetten we weer een stapje dichterbij naar ons nieuwe normaal.

Ik wens jullie alvast een interessant, creatief en zelfs fysiek werkjaar toe!

Danny

Juli 2020

We zijn er uit!  Eindelijk is het zover dat de “exit-strategie” bijna voltooid is.  Bijna, want er zijn nog altijd belangrijke activiteiten die niet aan de slag kunnen. En het is niet omdat alle bedrijven weer aan de slag kunnen, dat ze rendabel kunnen draaien.  Alle ogen zijn daarom gericht op het relance-beleid...

… Het gaat niet meer om steunmaatregelen om de crisis door te komen, maar om een beleid om het vliegwiel van onze economie weer op volle toeren te krijgen.  Daarvoor zitten we op Vlaams en op federaal vlak samen met regeringen en expertengroepen.  Maar een relancebeleid kan en moet ook lokaal gevoerd worden.  En daar komt u als UNIZO-bestuurder in de picture.  De UNIZO-LOV’s kunnen een belangrijke rol spelen in het lokale relancebeleid en daarmee voor een heel aantal ondernemers het verschil maken.  Geïnteresseerd?  Lees het in deze nieuwsbrief!