Alles voor je vergadering

Bekijk deze pagina voorafgaand aan je vergadering.

De ideale agenda

 1. Verwelkoming
 2. Hoe gaat het met jou en met jouw zaak? (overloop elke bestuurder 😊)
 3. Goedkeuring vorig verslag
 4. Jaarkalender / volgende activiteiten (plan maximaal 4-5 activiteiten per jaar)
 5. Belangenbehartiging
  1. GECORO
  2. Overleg met stad/gemeente
  3. Actualiteit & standpunten?
 6. Ledenwerving en ledenlijst (https://bestuurdersnet.unizo.be/ledenlijst-raadplegen)
 7. Communicatie
  1. Mailings
  2. Planning social media
  3. Persberichten/standpunten
 8. Varia?
  1. Samenwerkingen (met bedrijventerreinen, handelaarsvereniging, onderwijs, etc.)
  2. Financieel verslag
  3. Ronde van de bestuurders