Peter Brysse of Danny Van Assche op je event?

Zowel gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche als nationaal voorzitter Peter Brysse vinden het contact met leden en bestuursleden in het bijzonder zeer belangrijk. Hoe krijg je hen op jouw activiteit?

  1. Vraag het bezoek tijdig aan, minstens twee maanden vooraf.
  2. Nodig Danny of Peter uit naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis. Bijvoorbeeld een jubileumviering van jullie ondernemersvereniging, de viering van een voorzitter of een grote ledenactiviteit. 
  3. Maak op voorhand duidelijk wat je verwacht, wat het programma is en hoe laat ze verwacht worden. Enige soepelheid in het programma is wenselijk. Beiden combineren op een avond soms verschillende afspraken.

Doe je aanvraag via het formulier hieronder.

Peter en Danny

 

Naam van de activiteit
Datum van de activiteit
Locatie waar de activiteit plaatsvindt