Welzijn - Dyzo - ondersteuning ondernemers in moeilijkheden

Kleine en middelgrote ondernemingen vormen het hart van de lokale economie. Elke gemeente heeft er belang bij hen gezond te houden. Het redden van bedrijven vergt gespecialiseerde expertise die niet noodzakelijk lokaal aanwezig is.

Aangezien een deel (14%) van de ondernemers tijdelijk of langdurig niet in staat is om hun gezin te onderhouden met de opbrengst van hun zaak, en het OCMW de wettelijke opdracht heeft om behoeftigen bij te staan, is het onvermijdelijk dat er af en toe zelfstandige ondernemers beroep doen op hun OCMW of sociaal huis.

Dyzo vzw ondersteunt ondernemers in moeilijkheden

Hoe werkt Dyzo - facebook-life van 5 mei 2020

Hoe werkt Dyzo samen met steden en gemeenten ?

Dit is de lijst in XLL (stand van zaken 30/11/2020) van de gemeenten en steden met wie Dyzo samenwerkt