VZW: vereffenen van een vzw - stappenplan

Stap 1: Algemene Vergadering – beslissing tot vereffening

De eerste stap bestaat in het samenroepen van de Algemene Vergadering, die beslist over de ontbinding.

Let op: deze Algemene Vergadering kan enkel rechtsgeldig plaatsvinden indien minstens 2/3e van de leden aanwezig is of geldig vertegenwoordigd. Is dat niet het geval, dan moet een nieuwe Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, die pas ten vroegste 15 dagen later mag plaatsvinden. Op deze Algemene Vergadering is dan geen aanwezigheidsquorum vereist, wat dus betekent dat deze Algemene Vergadering geldig kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De Algemene Vergadering kan enkel beslissen tot ontbinding indien 4/5e van de aanwezige/vertegenwoordigde leden akkoord gaat, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

De Algemene Vergadering moet op deze vergadering niet enkel beslissen om de vereniging te ontbinden, maar ook over de aanstelling van de vereffenaar:

 • De vereffenaar kan iemand uit de vereniging zijn, maar het kan ook een externe partij zijn.
 • De vereffenaar moet de activa en passiva in kaart brengen, openstaande schulden uitbetalen, … en een verslag maken aan de Algemene Vergadering over het netto-actief.
 • De Algemene Vergadering beslist best ook een uiterste datum waarop het eindverslag van de vereffenaar aan de Algemene Vergadering moet worden voorgesteld.

Stap 2: Publicatie

Van zodra de Algemene Vergadering deze beslissingen heeft genomen:

 • Moet de beslissing binnen de 30 dagen gepubliceerd worden in het Staatsblad, mét aanduiding van de coördinaten van de vereffenaar (naam, adres, …).
 • Moet de vereniging op al haar documenten de woorden ‘vzw in vereffening’ vermelden

Stap 3: 2e Algemene Vergadering

Van zodra het verslag van de vereffenaar beschikbaar is, moet een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen worden. De uitnodiging hiervoor moet minstens 15 dagen op voorhand worden gestuurd naar de leden, en moet het verslag van de vereffenaar bevatten.

Ook voor deze Algemene Vergadering geldt dat minstens 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordig moet zijn. Is dat niet het geval, dan moet een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen worden die minstens 15 dagen later moet worden gehouden, en waarop dan geen aanwezigheidsquorum vereist is.

Op deze Algemene Vergadering moet beslist worden over:

 1. De goedkeuring van het verslag van de vereffenaar
 2. De kwijting aan en het ontslag van de vereffenaar. Let wel op: de vereffenaar kan nog tot 5 jaar na zijn ontslag aangesproken worden door schuldeisers die niet uitbetaald werden (bv omdat ze niet opgespoord waren)
 3. De bestemming van het netto-actief. Dat moet steeds toegewezen worden aan de entiteit die in de statuten is aangewezen.
 4. De kwijting aan de bestuurders van de vzw
 5. Het afsluiten van de vereffening en de beslissing dat de vzw ontbonden is.

Stap 4: Publicatie en afhandeling

De beslissingen van de Algemene Vergadering in Stap 3 moeten eveneens worden gepubliceerd in het Staatsblad binnen de 30 dagen. Het verslag van de vereffenaar moet niet gepubliceerd worden, en ook de omvang van het netto-actief moet niet gepubliceerd worden, maar wel:

 • Het feit dat het verslag werd goedgekeurd
 • Aan wie het netto-actief wordt toegewezen
 • De kwijting aan de vereffenaar en de bestuurders
 • Het afsluiten van de vereffening en de beslissing dat de vzw ont bonden is.

Hou ook rekening met eventuele andere zaken die afgehandeld moeten worden. In de meeste gevallen gaat het dan om:

 • Het afsluiten van de rekeningen bij de bank
 • Het overschrijven van het netto-actief
 • Het aanpassen van het UBO - register

Meer info? Neem contact!