Verzekering & aangifte schade/ongeval

  • Bij schade

Schadeaangifteformulier lichamelijke ongevallen (Word)

Schadeaangifteformulier lichamelijke ongevallen (PDF)

Schadeaangifteformulier ongeval met derden

  • Verzekeringsattest en schadeaangifte

Waarvoor ben ik verzekerd?

Verzekeringsattest verenigingsleven

  • Polis

Polis verenigingsleven*

Polis bestuurdersaansprakelijkheid**

  • Bij PV

Heeft de politie een PV opgemaakt, geef dan het PV-nummer door via je adviseur / regioverantwoordelijke. De UNIZO studiedienst staat verder in voor de communicatie tussen de verzekeringmaatschappij en de lokale UNIZO-ondernemersvereniging.

Meer info? Neem contact!

*Polis Verenigingsleven

Als LOV ben je verzekerd voor schade die tijdens een evenement zou worden toegebracht aan bezoekers/deelnemers, op voorwaarde dat je als LOV aansprakelijk bent voor die schade. Wanneer het gaat om lichamelijke schade, komt de verzekering tussen tot 1.250.000 euro; wanneer het gaat om schade aan goederen van de bezoekers/deelnemers komt de verzekering tot 250.000 euro tussen. Schade aan goederen die de LOV van derden gebruikt, leent of huurt, wordt in principe vergoed tot 12.500 euro (maar opnieuw enkel voor zover de LOV aansprakelijk is voor de schade). Rechtsbijstand is eveneens inbegrepen. Deze polis voorziet tot slot eveneens de wettelijk verplichte verzekering die voor vrijwilligers moet afgesloten worden.

De verzekering komt dus enkel tussen bij schade aan deelnemers, niet bij schade aan bestuurders zelf (of hun goederen). Enkel bij een ongeval van een bestuurder tijdens een evenement, dekt de verzekering de kosten voor geneeskundige verzorging tot 10.000 euro (met een franchise van 123,95 euro).

**Polis bestuurdersaansprakelijkheid

Als UNIZO – bestuurder ben je verzekerd voor fouten die je in je functie zou begaan. Het gaat dus niet zozeer om schade die tijdens evenementen wordt veroorzaakt (voor dat soort schade geldt immers de polis Verenigingsleven), maar wel om fouten binnen je bestuursmandaat (niet naleven van de statuten of de vzw-wetgeving, fiscale wetgeving, …). In dergelijke gevallen ben je verzekerd tot 12.500.000 euro (inclusief rechtsbijstand).