Politiek mandaat en UNIZO-engagement

Omdat de UNIZO-voorzitter de vereniging vertegenwoordigt en er het gezicht van is, is een cumul met een politiek mandaat uitgesloten. 

Dit hebben we ook zo opgenomen in het Charter van de UNIZO-bestuurder. Deze afspraken, goedgekeurd door de nationale Raad van Bestuur,  gelden vanaf de eerstvolgende verkiezingen.

Afspraken cumuleren UNIZO-engagement en politiek mandaat

Politieke verantwoordelijkheid nemen is een belangrijke en zeer eerbare zaak. UNIZO is er in de eerste plaats om beleid te beïnvloeden en tot stand te brengen. Als ondernemers een politiek mandaat nastreven om de belangen van de collega-ondernemers te behartigen, kunnen we dit alleen maar ondersteunen.

De eisen die aan een lokaal, regionaal of nationaal UNIZO-bestuur worden gesteld om de rol van belangenbehartiger op te nemen en de verplichtingen van een politiek mandaat verschillen echter grondig: een politicus volgt de partijlijn en de positie van de partij (meerderheid, oppositie). Een UNIZO-bestuur moet vrij kunnen spreken, niet gebonden aan concrete politieke verantwoordelijkheid.

Afspraken cumul UNIZO-engagement en politiek mandaat