Openbare werken

Ongeacht het feit dat iedereen beseft dat investeringen in het openbaar domein en de daaraan gekoppelde werken noodzakelijk zijn, komen openbare werken nooit gelegen.

Wegenwerken belemmeren immers de vlotte dagelijkse werking van de zaak, praktijk of onderneming, ze maken het klanten en leveranciers moeilijk de bestemming te bereiken en wegen daardoor op het einde van de rit op de rentabiliteit.

Zowel de UNIZO Ondernemersvereniging als de lokale overheid kunnen actie ondernemen om de hinder te beperken.