Onze missie & visie

welkom

 

MISSIE

Vanuit de lokale traditie brengen we zelfstandige ondernemers samen om in hun vrije tijd te werken rond maatschappelijke en economische thema’s, zich te ontspannen en zich zo te ontplooien en de levenskwaliteit te verhogen. De Vereniging stimuleert een ondernemende attitude als antwoord op de steeds complexer wordende samenleving.

 

 

mensen gemaakt uit mensen arm in arm

VISIE

UOV is een sociaal culturele vereniging die ondernemende mensen samenbrengt in een kader dat hen uitdaagt en hen ondersteunt om zowel bottom up als top down en in gemeenschap, waarden te bepalen en te beleven. UOV gelooft in de hefboom die ondernemerszin biedt voor ieders ontplooiing, zowel individueel als als burger. Vanuit die idee verenigt UOV actieve zelfstandige ondernemers om zich te informeren en als groep burgers bij te dragen aan het algemeen belang binnen een solidaire samenleving.

Met de UOV bieden we binnen onze lokale ondernemersverenigingen een veilige plek aan, waar de mens achter de ondernemer terecht kan. We brengen zelfstandige ondernemers samen via een mix van activiteiten gaande van netwerkvorming, informatie, vorming tot maatschappelijke participatie als groep.

We dragen ondernemerszin uit en promoten een ondernemende attitude omdat deze in een VUCA wereld een meerwaarde is door eigenschappen als wendbaarheid, pragmatiek, creativiteit, zelfsturing en positiviteit, dit alles gekoppeld aan de kunst om mensen te verbinden.

jong en dynamisch team

Mensen met dezelfde achtergrond als ondernemer, kunnen elkaar begrijpen en ondersteunen door het delen van hun besognes. Wanneer dit een bredere kijk oplevert, worden problemen in perspectief gezet. Als UOV zien wij het als onze rol om onze leden en vrijwilligers als dragende krachten hierin te faciliteren. Het feit dat het ‘ondernemer zijn’ onze leden verbindt, verrijkt de vereniging. Diverse profielen samenbrengen kan een uitdaging zijn en voor toegevoegde waarde zorgen. De eigenaar van een KMO staat immers anders in het leven dan een winkelier. Desalniettemin verenigen zij zich.

Met een focus op beleving kunnen we mensen empoweren hun eigen verhaal te schrijven, waarbij de eigen identiteit naar boven komt en scherp gesteld wordt. Met UOV kunnen we warmte in de relatie brengen, de emotionele band verzilveren, sociaal kapitaal opbouwen, tijd nemen om te praten, persoonlijk contact bevorderen, een verschil maken door mensen hun eigen zaak te laten overstijgen, mensen stimuleren uit de eigen cocon te stappen (de zaak) en engagement aanwakkeren en zo iets terug te geven aan de maatschappij. Verenigde ondernemers kunnen zich samen inzetten voor een duurzame samenleving.

UOV inspireert, ondersteunt, faciliteert zelfstandige ondernemers die vrijwillig engagement opnemen. UOV biedt alle informatie die zijn of haar engagement verduidelijkt of ondersteunt. En reikt alle instrumenten om zijn of haar engagement te realiseren aan, verschillende soorten van begeleiding voor dat engagement en biedt hem of haar toegang tot structuren en tools die invloed hebben op de organisatie.

UNIZO Ondernemersvereniging is lokaal verankerd via de vele plaatselijke verenigingen, verspreid over heel Vlaanderen. Deze werkingen worden gedragen door lokale bestuurders. Maar liefst 2.500 ondernemers zetten zich hier dagelijks vrijwillig voor in. Onze leden verenigingen zich om op lokaal niveau, in hun gemeente of stad, samen informatie en vorming te krijgen, een netwerk uit te bouwen, activiteiten te organiseren, zich samen te ontspannen en belangen van ondernemers te behartigen. 

Heb je interesse in onze activiteiten of ben je nieuwsgierig naar wat we allemaal doen? Neem dan zeker een kijkje op de pagina van de UNIZO Ondernemersvereniging in jouw buurt: www.unizo.be/unizo-uw-buurt