Mobiliteit en openbare werken

Voor elke ondernemer, dienstverlener of beoefenaar van een vrij beroep is het essentieel dat hij/zij goed bereikbaar is voor klanten, cliënten en leveranciers en dat hij/zij ook zijn/haar klanten/cliënten goed kan bereiken.

Hoe aanpakken ?

  1. Bekijk samen met je collega's wat de impact is van de bestaande situatie of een nieuw voorstel (wie, wat), zowel financieel als qua (administratieve) lasten
  2. Formuleer samen met de direct betrokkenen alternatieven. Check hoe men het elders heeft aangepakt. Bekijk ook wie je bondgenoten kunnen zijn om je slagkracht te versterken. Communiceer over je voorstellen.
  3. Overleg met je stad of gemeente en koppel terug naar de achterban
  4. Overweeg eventueel juridische actie

Ondersteuning nodig ? Contacteer je adviseur lokale ondernemersvereniging/regioverantwoordelijke.

Openbare werken en veranderende verkeerssituaties

Openbare werken zijn noodzakelijk maar hebben een negatieve impact op de normale bedrijfsvoering (en dus op de rentabiliteit van de zaken die hinder ondervinden), zeker als ze lange tijd duren. Ook  verkeerssituaties die veranderen verdienen onze aandacht, want deze grijpen in op gewoontes van klanten, leveranciers en je eigen bedrijfsvoering.

Hoe omgaan met openbare werken ? (video) 

Infodossier: hinder bij openbare werken of events

Tips voor een goede signalisatie

Checklist wegenwerken

Model-enquête mobiliteit bij klanten en ondernemers

Parkeren

Parkeren heeft een grote impact op het comfort voor de bezoeker of leverancier, op de interne werking van alle bedrijven en op de algemene invulling van de openbare ruimte.

Checklist slim parkeerbeleid in de kern

Infodossier parkeren: hoe aanpakken ?

Checklist inname openbaar domein - aandachtspunten voor de gemeente of stad