Mobiliteit: basisbereikbaarheid & vervoersregio's

Mobiliteit is een ruim begrip. Het gaat van het verplaatsen van mensen, of het nu ver of dicht is, tot het verplaatsen van goederen van het ene continent naar het andere. Voor mobiliteit is ruimte nodig en om ruimte te kunnen benutten moet deze ruimte ook weer bereikbaar zijn. Ruimte en mobiliteit hangen dan ook onvermijdelijk met elkaar samen. Op hoger niveau vragen beide beleidsdomeinen een totaalaanpak, maar op lokaal niveau kunnen kleine ingrepen dan weer een grote impact hebben. Zo kan het wijzigen van een parkeerbeleid de economie heel wat extra mogelijkheden bieden. Maar ook hier kunnen kleinere wijzigingen beter worden gezien in een totaalplan om tot de meest efficiënte mobiliteit te komen. 

Lokale mobiliteitsplannen en vervoersregio's

Tot aan de goedkeuring van het decreet basisbereikbaarheid was een lokaal mobiliteitsplan verplicht in elke gemeente. Deze verplichting is weggevallen voor de gemeente, maar het is nu aan de vervoerregioraad om een regionaal mobiliteitsplan op te stellen.

Lokale mobiliteitsplannen

Mobiliteitsplannen zijn op gemeentelijk vlak niet langer verplicht sinds de goedkeuring van het decreet Basisbereikbaarheid. Vanuit UNIZO roepen we de gemeentebesturen echter op om te blijven werk maken van een gemeentelijk mobiliteitsplan. Er zijn heel wat mobiliteitsissues en opportuniteiten die te klein zijn om in een regionaal plan op te nemen, maar die een groot verschil kunnen maken. Denk maar aan de invulling van schoolomgevingen, tonnage beperkingen voor specifiek straten of het opstellen van parkeerplannen. Deze zaken zijn te specifiek voor een regionaal mobiliteitsplan.

Een mobiliteitsplan wordt vaak opgemaakt door of in samenwerking met een studiebureau. Het is van belang om duidelijk keuzes te maken en specifieke doelstelling op te nemen. Eens een eerste plan is uitgewerkt wordt deze het best afgetoetst met de verschillende stakeholders om vervolgens bij te sturen waar nodig. De lokale UNIZO ondernemersvereniging werpt zich hier het best op als constructieve partner om mee na te denken over het parkeerbeleid. Vanuit de benadering dat UNIZO graag wil meedenken over de mobiliteit en werk wil maken van een breed gedragen plan kunnen we vaak het overleg met de lokale besturen aangaan. Hiervoor kan een beroep gedaan worden op expertise van de studiedienst. De sterke combinatie tussen de lokale verankering en de expertise van de studiedienst betekent vaak een meerwaarde voor het lokale mobiliteitsbeleid en het overleg hierover.