Lokaal beleid, aankoopbeleid, formele inspraakmogelijkheden, feiten en cijfers

De gemeente of stad is een belangrijk overheidsniveau: zij bepaalt in grote mate het klimaat waar de ondernemers, dienstverleners en beoefenaars van een vrij beroep kunnen ondernemen.

Hoe aanpakken ?

  1. Bekijk samen met je collega's wat de impact is van de bestaande situatie of een nieuw voorstel (wie, wat)
  2. Formuleer samen met de direct betrokkenen alternatieven. Kijk ook over het muurtje: hoe pakte men het elders aan ? Verken wie je bondgenoten kunnen zijn om je slagkracht te versterken (ook buiten ondernemerskringen). Vergeet niet te communiceren !
  3. Overleg met je stad of gemeente (hou overigens regelmatig contact met ambtenaar/dienst, schepen en burgemeester)
  4. Koppel terug naar de achterban
  5. Overweeg eventueel juridische actie

Ondersteuning nodig ? Contacteer je adviseur lokale ondernemersvereniging/regioverantwoordelijke.

Impact op het gemeentelijk beleid

De UNIZO Ondernemersvereniging heeft op diverse manieren impact op de gemeente:

  • Formeel door actief te participeren aan de belangrijkste adviesraden (GECORO, Raad lokale economie) en in te spelen op de formele inspraakmomenten
  • Maar zeker ook informeel door regelmatig contact te houden met ambtenaar/dienst, schepen en burgemeester

Openbaar onderzoek: wanneer vindt dit plaats, hoe reageren, welke argumenten kan je gebruiken ?

Welke formele  hefbomen heb je om het gemeentelijk beleid te beïnvloeden ?

Tip: organiseer ook regelmatig een rechtstreekse dialoog tussen ondernemers en  je burgemeester en schepenen: Oudsbergen, Berlare en UNIZO BKT  deden het je al met veel succes voor.

aalst

ontbijt met de burgemeester