Ledenlijst raadplegen

Hier kan je de ledenlijsten van jouw lokale vereniging raadplegen.

Je kunt in 'real-time' nagaan wie lid is, wie niet, of wie voor de eerste keer. Dat helpt bij jouw lokale ledenwervingsinspanningen. Staan er fouten in de lijst of ontbreken gegevens? Jouw adviseur lokale werking past de gegevens aan. Je kunt zelf geen wijzigingen aanbrengen.

man aan laptop

Uiteraard gebruik je deze adressen alleen voor jouw eigen UNIZO-werking en je geeft ze niet aan derden. Want klachten bij de privacycommissie over misbruiken kunnen leiden tot boetes.

Ondernemers zijn pas lid wanneer hun ledenbijdrage op de UNIZO-rekening staat. Stort daarom lidgeld dat op uw afdelingsrekening werd gestort, direct door naar uw regio.

Je kunt voor al jouw vragen over de ledenlijst steeds terecht bij jouw adviseur lokale werking.

Enkel voorzitters, secretarissen en lokale ledenverantwoordelijken kunnen de ledenlijst downloaden