Invloed op gemeentebeslissingen

Beïnvloeding is meer dan om de zes jaar je stem uitbrengen.

Burgers en dus ook ondernemers kunnen op diverse manieren betrokken worden bij het gemeentelijk beleid: van de mogelijkheid om informatie op te vragen tot en met het mogen meebeslissen over (delen van) het lokaal budget.

We beperken ons hier tot de formeel georganiseerde wegen om het lokale beleid te beïnvloeden.

Tip: neem daarnaast ook informeel initiatief, bijvoorbeeld via regelmatige ontmoetingen met de beleidsverantwoordelijken, via de (sociale) media of door samen met ander belanghebbenden - ook niet ondernemers - voorstellen te formuleren.