Gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers

Een ankerpunt voor de economie

De lokale overheid drukt een belangrijke stempel op het ondernemersklimaat. Alles begint met een efficiënte samenwerking. Zowel met de ondernemers individueel als met de ondernemers als groep.

Het economisch beleid op gemeentelijk niveau is geen strikt afgeleide bevoegdheid met bijbehorende middelen en reglementering zoals bij vele andere beleidsdomeinen. De sterkte van het economisch beleid zit hem net in de synergie met andere beleidsdomeinen zoals milieubeleid, ruimtelijke ordening, financieel beleid, mobiliteit...

Door deze veelheid dreigt versnippering. Dus is het aangewezen een ankerpunt te voorzien. De ondernemers pleiten daarom voor een specifiek aanspreekpunt binnen de gemeente waar ze met hun vragen, zorgen en suggesties terecht kunnen, zowel bestuurlijk als ambtelijk.

Bestuurlijk worden alle economische bevoegdheden best gebundeld bij de schepen van economie. Deze schepen dient ondersteund te worden door een performante dienst economie, of minimaal een ambtenaar economie.

In het voorjaar 2019 deed UNIZO een onderzoek naar hoe de lokale overheden in Vlaanderen en Brussel zich organiseren t.b.v. ondernemers. Elk gemeentebestuur dat meewerkte aan het onderzoek, ontving een persoonlijk rapport én kan zichzelf  vergelijken met gelijkaardige gemeenten (socio-economisch profiel/Belfius-categorieën en grootte van de gemeente).