Fiscaliteit

Koken kost geld. Dat weten ondernemers maar al te goed. Daarom heeft niemand er iets op tegen dat ook de overheid voor haar werking inkomsten verwerft bij de burger en bij de ondernemingen.

Criteria voor een faire fiscaliteit:

  • Is ze in het algemeen te verantwoorden of zet ze de normale bedrijfsvoering onder druk, en wordt het dus een "pestbelasting" ?
  • Is de hoogte van de belasting of retributie redelijk of zet ze de rentabiliteit van de ondernemingen onder druk ?
  • Is ze helder en eenduidig ?
  • Is ze eenvoudig toe te passen of veroorzaakt ze een niet te verantwoorden administratieve overlast ?
  • Is er een gematigd boetebeleid of wordt de belasting onmiddellijk verdubbeld ?
  • Wat staat hier tegenover als dienstverlening naar de burger en naar de ondernemers ?       

Hoe aanpakken ?

  1. Bekijk samen met je collega's wat de impact is van een (nieuw) belastingsreglement (wie, hoeveel...)
  2. Formuleer alternatieven: vrijstellingen, uitzonderingen, een betere return, verminderen administratieve overlast... Kijk ook eens na hoe men het elders aanpakt.
  3. Overleg met je stad of gemeente en koppel terug naar de achterban
  4. Overweeg eventueel juridische actie

Ondersteuning nodig ? Contacteer je adviseur lokale ondernemersvereniging/regioverantwoordelijke.

Belasting op niet-geadresseerd reclamedrukwerk

In meer dan de helft van de gemeenten in Vlaanderen wordt ze geheven, de belasting op huis-aan-huis-bedeling van niet-geadresseerd reclamedrukwerk: de folder met de laatste promoties van je buurtsuper, de aankondiging van de opening van een nieuwe zaak in je buurt

Belasting op  niet-geadresseerd reclamedrukwerk: welke uitzonderingen kan men voorzien voor lokale ondernemers ?

Promotaks

Via een promotaks laten gemeenten en steden de lokale ondernemers mee betalen voor het lokaal promotiebeleid t.v.v. de handel.

Aandachtspunten bij het invoeren van een promotaks,  voorbeelden van berekening