Fiscaliteit

Koken kost geld. Dat weten ondernemers maar al te goed.

Daarom heeft niemand er iets op tegen dat ook de overheid voor haar werking inkomsten verwerft bij de burger en bij de ondernemingen.

Maar, is deze fiscaliteit fair ?

  • Is ze in het algemeen te verantwoorden of zet ze de normale bedrijfsvoering onder druk en wordt ze zo een "pestbelasting" ?
  • Is de hoogte van de belasting of retributie redelijk of zet ze de rentabiliteit van de ondernemingen onder druk ?
  • Is ze helder en eenduidig ?
  • Veroorzaakt ze een niet te verantwoorden administratieve overlast ?
  • Wat staat hier tegenover als dienstverlening naar de burger en naar de ondernemers ?

Basisnota fiscaliteit