Fiscaliteit

Koken kost geld. Dat weten ondernemers maar al te goed. Daarom heeft niemand er iets op tegen dat ook de overheid voor haar werking inkomsten verwerft bij de burger en bij de ondernemingen.

Criteria voor een faire fiscaliteit:

 • Is ze in het algemeen te verantwoorden of zet ze de normale bedrijfsvoering onder druk, en wordt het dus een "pestbelasting" ?
 • Is de hoogte van de belasting of retributie redelijk of zet ze de rentabiliteit van de ondernemingen onder druk ?
 • Is ze helder en eenduidig ?
 • Is ze eenvoudig toe te passen of veroorzaakt ze een niet te verantwoorden administratieve overlast ?
 • Is er een gematigd boetebeleid of wordt de belasting onmiddellijk verdubbeld ?
 • Wat staat hier tegenover als dienstverlening naar de burger en naar de ondernemers ?       

Hoe aanpakken ?

 1. Bekijk samen met je collega's wat de impact is van een (nieuw) belastingsreglement (wie, hoeveel...)
 2. Formuleer alternatieven: vrijstellingen, uitzonderingen, een betere return, verminderen administratieve overlast... Kijk ook eens na hoe men het elders aanpakt.
 3. Overleg met je stad of gemeente en koppel terug naar de achterban
 4. Overweeg eventueel juridische actie

Ondersteuning nodig ? Contacteer je adviseur lokale ondernemersvereniging/regioverantwoordelijke.

Belasting op niet-geadresseerd reclamedrukwerk

In meer dan de helft van de gemeenten in Vlaanderen wordt ze geheven, de belasting op huis-aan-huis-bedeling van niet-geadresseerd reclamedrukwerk: de folder met de laatste promoties van je buurtsuper, de aankondiging van de opening van een nieuwe zaak in je buurt

Belasting op  niet-geadresseerd reclamedrukwerk: welke uitzonderingen kan men voorzien voor lokale ondernemers ?

Promotaks

Via een promotaks laten gemeenten en steden de lokale ondernemers mee betalen voor het lokaal promotiebeleid t.v.v. de handel.

Aandachtspunten bij het invoeren van een promotaks,  voorbeelden van berekening

UNIZO Beringen haalt gedeeltelijk haar slag thuis nav een geplande oppervlaktebelasting 

02.12.2020 Aanpassingen belastingen Beringen

Op maandag 1 december heeft het stadsbestuur van Beringen de wijzigingen aan het nieuwe reglement op de oppervlaktebelasting aan ons toegelicht. 

Op basis van het overleg met ons heeft het stadsbestuur volgende tegemoetkomingen gedaan :

 • Een vermindering van het basistarief van 120 euro naar 85 euro
 • De huis-aan-huis bedeling van reclamebladen wordt niet belast bij een formaat van een A4 of minder i.p.v. 0,01/euro per ex. Bv. voor bedeling in gans Beringen is dit dus een besparing van 160 euro.
 • De toeslag voor hinderlijke bedrijven klasse II wordt verlaagd van x 3 naar x 2
 • Een éénvormig tarief voor hoofdberoepen en bijberoepen
 • Percelen worden belast volgens de hinderlijkheid van de activiteit die erop uitgevoerd wordt

Wat wij ervan vinden

Wij blijven gekant tegen een oppervlaktebelasting omdat deze op geen enkele wijze rekening houdt met de bedrijfseconomische realiteit.  Als je toevallig veel ruimte nodig hebt om je bedrijf te runnen betaal je veel belastingen.  Of je hierbij veel of weinig winst maakt, dat maakt niet uit. ...

Hoe gaat het verder ?

Het gewijzigd belastingreglement zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad op 14 december.  We zijn benieuwd of alle gemeenteraadsleden akkoord gaan met een sterke verhoging van de belastingdruk voor de Beringse ondernemers.  De eerste keer dat deze oppervlaktebelasting moet betaald worden zal het najaar van 2021 zijn. Ondernemers kunnen uiteraard volgend jaar individueel of in groep dit belastingreglement via juridische weg aanvechten.