Danny's gedacht

Beste bestuurder,

We waren nog maar net opnieuw gewoon aan het raken om zaken fysiek te organiseren, of het is al weer voorbij.  Ondanks het straffe voornemen dat een nieuwe lockdown ons niet meer mocht overkomen, is het toch een feit.  Maar de ene lockdown is de andere niet.  Ondertussen hebben we met zijn allen ervaring opgedaan en geleerd. 

De overheid heeft geleerd: er mag meer open blijven dan zes maanden geleden, er mag op afhaling verkocht worden en men probeert oneerlijke concurrentie tegen te gaan (wat niet eenvoudig is).  Ondernemers hebben evenmin stilgezeten: meer dan de helft heeft een nieuw online verkoopskanaal geopend, en de werkzaamheden worden corona-proof georganiseerd.  Ook UNIZO heeft geleerd.  We staan meer dan ooit klaar om alle ondernemers bij te staan met raad en daad, en dit nanoseconden nadat in Brussel beslissingen zijn gevallen.  We proberen er als UNIZO niet alleen meer dan ooit te zijn voor onze ondernemers met informatie en steunmaatregelen, maar we willen ook onze roeping waarmaken om ondernemers te blijven samenbrengen, zelfs wanneer dit fysiek niet kan.  ik dank daarom alle bestuursleden van UNIZO-LOV’s die onvermoeibare hun lokale werking blijven verderzetten.  In tijden waarin ondernemers het soms allemaal niet meer weten, is het zo belangrijk dat jullie daar ervaringen over kunnen blijven uitwisselen.  En we proberen jullie alvast ook inhoud mee te geven.  En deze maand ligt de insteek voor de hand: december wordt ondanks alles de maand van het winkelhieren!  Een jaar nadat het winkelhieren tot Woord van het Jaar verkozen werd, is het meer dan ooit alive and kicking.  Meer dan ooit zijn de klanten zich ervan bewust dat een levendig handelscentrum en gezonde bedrijven niet vanzelfsprekend zijn.  meer dan ooit is er dus een voedingsbodem om te winkelhieren.  En dat gaan we met zijn allen ook doen.

Veel succes!

Oktober 2020

Beste bestuurder,

Zelden ben ik meer fier op UNIZO geweest als afgelopen weekend.  Een half jaar geleden vroegen we ons (slechts enkele seconden) af of het Weekend van de Klant in dit Coronajaar wel door kon gaan.  Snel waren we ervan overtuigd dat het meer dan ooit nodig was om onze trouwe klanten te bedanken.  En het werd snel duidelijk dat jullie dit ook vonden.  2020 werd zowaar een recordjaar: meer dan 14.000 ondernemers hebben officieel deelgenomen, een slordige 1000 méér dan vorig jaar.  En ondanks alle nodige voorzorgsmaatregelen leefde het Weekend van de Klant in gans het land.  En als klap op de vuurpijl bleken ook de klanten goed op te dagen.  Ik wil jullie hiervoor van harte danken.  Het Weekend van de Klant is bij uitstek een event dat alleen succesvol kan zijn voor de enorme inzet van honderden bestuurders over het ganse land.  En het heeft geloond.

De neuzen kunnen nu richting Dag van de Ondernemer gezet worden.  In deze nieuwsbrief lees je er alles over.  Ook hier weer geen seconde aarzeling dat we dit event moeten laten doorgaan.  Als 2020 nog voor iets anders bekend zal worden dan voor Covid-19 dan is het wel voor het ondernemerschap.  Nooit zijn ondernemers creatiever geweest dan dit jaar.  Toen de lockdown alles plat legde, zagen we velen digitale activiteit ontwikkelen.  Op enkele weken tijd is er meer digitalisering gerealiseerd dan de afgelopen jaren samengeteld.  Verschillende ondernemers hebben zichzelf heruitgevonden om hun normale tanende business te compenseren.  En opmerkelijk: het aantal startende ondernemers is nauwelijks of niet teruggevallen.  Nu de Ronde van Vlaanderen dit najaar gereden wordt, kunnen we met recht en reden zeggen: Vlaamse ondernemers zijn echte Flandriens.  Dat wordt dan ook het thema voor onze Dag van de Ondernemer.

Ondertussen volgen wij nauwgezet de opstart van de nieuwe federale regering op en de uitrol van de relanceplannen in Vlaanderen en Brussel.  Het beloofd een boeiend najaar te worden.

Danny

PS: vergeet zeker ons inspiratie-webinar niet op 14 oktober!

September 2020

Binnen twee weken schieten we officieel het UNIZO-werkjaar op gang met ons traditioneel start-event.  Het is te zeggen: we schieten het werkjaar op gang zonder ons traditioneel start-event.  Al zolang we het ons kunnen herinneren verzamelt UNIZO in september de fine fleur van de Belgische politiek, middenveld en administratie om onze boodschap over te brengen...

...Voor de eerste keer sinds mensenheugenis zal dit dit jaar niet gebeuren.  Toch niet fysiek, zelfs niet digitaal.  Gaan we het jaar dan niet op gang schieten?  Toch wel, maar dat zien jullie nog wel.  Waarom vertel ik dit?  Omdat dit voor ons nog een uitzondering zou moeten zijn.  Na zes maanden corona-miserie willen we stilaan weer buiten komen.  Letterlijk zelfs.  Een event voor 400 mensen met receptie, dat kan jammer genoeg nog niet.  Maar een raad van bestuur met 30 aanwezigen, een ontbijt met 15 of een elke ander initiatief met een aanvaardbaar aantal mensen kan eigenlijk perfect.  Uiteraard met de nodige voorzorgen en met respect voor de regels van sociale afstand, handhygiëne, mondmaskers, you name it.  maar het kan!  

Dat is ook de boodschap van UNIZO aan de Nationale Veiligheidsraad.  Laat ons ons niet langer opsluiten.  Laat alles wat veilig kan georganiseerd worden, ook effectief georganiseerd worden.  En zo zetten we weer een stapje dichterbij naar ons nieuwe normaal.

Ik wens jullie alvast een interessant, creatief en zelfs fysiek werkjaar toe!

Danny

Juli 2020

We zijn er uit!  Eindelijk is het zover dat de “exit-strategie” bijna voltooid is.  Bijna, want er zijn nog altijd belangrijke activiteiten die niet aan de slag kunnen. En het is niet omdat alle bedrijven weer aan de slag kunnen, dat ze rendabel kunnen draaien.  Alle ogen zijn daarom gericht op het relance-beleid...

Het gaat niet meer om steunmaatregelen om de crisis door te komen, maar om een beleid om het vliegwiel van onze economie weer op volle toeren te krijgen.  Daarvoor zitten we op Vlaams en op federaal vlak samen met regeringen en expertengroepen.  Maar een relancebeleid kan en moet ook lokaal gevoerd worden.  En daar komt u als UNIZO-bestuurder in de picture.  De UNIZO-LOV’s kunnen een belangrijke rol spelen in het lokale relancebeleid en daarmee voor een heel aantal ondernemers het verschil maken.  Geïnteresseerd?  Lees het in deze nieuwsbrief!