Aangifte schade/ongeval

Verzekeringsattest en schadeaangifte

Bezorg ook ze snel mogelijk  een raming van de schade of een factuur van de herstelling. Is er lichamelijke schade, dan is er ook een medisch attest nodig.

Klik hier voor het verzekeringsattest verenigingsleven

Klik hier voor het schadeaangifteformulier lichamelijke ongevallen

Klik hier voor het schadeaangifteformulier ongeval met derden

gebroken raam

Heeft de politie een PV opgemaakt, geeft dan het PV-nummer door. Lieven Cloots, UNIZO studiedienst staat dan verder in voor de communicatie tussen de verzekeringmaatschappij en de lokale UNIZO-ondernemersvereniging. Let wel, wij beheren het dossier niet zelf, dat gebeurt door de verzekeraar.

Meer info: lieven.cloots@unizo.be

Polis verenigingsleven

Als LOV bent u verzekerd voor schade die tijdens een evenement zou worden toegebracht aan bezoekers/deelnemers, op voorwaarde dat u als LOV aansprakelijk bent voor die schade. Wanneer het gaat om lichamelijke schade, komt de verzekering tussen tot 1.250.000 euro; wanneer het gaat om schade aan goederen van de bezoekers/deelnemers komt de verzekering tot 250.000 euro tussen. Schade aan goederen die de LOV van derden gebruikt, leent of huurt, wordt in principe vergoed tot 12.500 euro (maar opnieuw enkel voor zover de LOV aansprakelijk is voor de schade). Rechtsbijstand is eveneens inbegrepen. Deze polis voorziet tot slot eveneens de wettelijk verplichte verzekering die voor vrijwilligers moet afgesloten worden.

De verzekering komt dus enkel tussen bij schade aan deelnemers, niet bij schade aan bestuurders zelf (of hun goederen). Enkel bij een ongeval van een bestuurder tijdens een evenement, dekt de verzekering de kosten voor geneeskundige verzorging tot 10.000 euro (met een franchise van 123,95 euro).

Raadpleeg hier de polis verenigingsleven

 

Polis bestuurdersaansprakelijkheid

Als UNIZO – bestuurder bent u verzekerd voor fouten die u in uw functie zou begaan. Het gaat dus niet zozeer om schade die tijdens evenementen wordt veroorzaakt (voor dat soort schade geldt immers de polis Verenigingsleven), maar wel om fouten binnen uw bestuursmandaat (niet naleven van de statuten of de vzw-wetgeving, fiscale wetgeving, …). In dergelijke gevallen bent u verzekerd tot 12.500.000 euro (inclusief rechtsbijstand).  

Raadpleeg hier de polis bestuurdersaansprakelijkheid